คุณจำเป็นต้องใส่รหัสอะไรในดาวภูเขาไฟ

ทิ้งคำตอบไว้